lá cải

VnMedia Vụ sập mỏ chết 18 người được cảnh báo trước

·

Cứ sau một tai nạn thế nào cũng có mấy bài kiểu này. Đây gọi là "thú nhận bất lực công khai".

Đang gửi…