lá cải

Vietnamnet Thất vọng vì MC ngực khủng Elly Trần

·

Tôi cũng ra sức dạy con chó nhà tôi vừa trồng cây chuối vừa ca bài "Xó Ri Người Ơi Hãy Quay Về" mà mãi nó không làm được, thật đáng thất vọng, chó gì ngu thế.

Đang gửi…