lá cải

Kiến Thức Khó biết Rùa Hồ Gươm là cụ ông hay cụ bà

·

Thôi thế cũng hay. Nhỡ xác định được lại bắt dân chúng gọi là "Cụ Bà Rùa", "Cụ Ông Rùa", "Cụ Rùa Gay", "Cụ Rùa Les", "Cụ Rùa Bi" thì mỏi mồm lắm.

Đang gửi…