lá cải

Gia Đình Hiền Thục có lá phổi của ba con bò cộng lại (!)

·

Bài của cây bút trào phúng hàng đầu Việt Nam, luôn làm độc giả cười bổ nghiêng bổ ngửa. Trừ phi độc giả đọc một mình, không ai chọc lét giùm cho, thì không tính.

Đang gửi…