lá cải

Phụ Nữ Today Cười bể bụng vì những đoạn văn bất hủ của học trò

·

Giờ thì bể bụng, đến lúc tôi sưu tập xong "những đoạn văn bất hủ của nhà báo" còn bể đến bàng quang ấy chứ lị.

nhằm lúc 14:37 ngày 4/11/12, Vivian rằng:

Ủa sao lời bình hay vầy mà tui chưa bao giờ đọc ta? :)))
Đang gửi…