lá cải

Dân Trí Phải làm “chuyện ấy” mới là yêu?

·

Đâu cần phải thế! Làm sao định nghĩa được tình yêu? / Có nghĩa gì đâu một buổi chiều / Anh dắt em ra ngoài hố xí / Anh nhường em đi xí trước, thế là yêu!

Đang gửi…