lá cải

Tin Tức Online Em đã ra đi chỉ vì tôi... nghèo

·

Số anh nghèo không thể lo được cho em được ấm êm... và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bỏ em, và anh sẽ không bao giờ, không bao giờ anh bó tay.

Đang gửi…