lá cải

VTC Đại gia và người đẹp ở đâu dịp 30/4?

·

Câu hỏi này đăng đã vài ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa có lời giải đáp dù đã vặn xoắn hết cả râu. Bạn đọc nào thông tuệ cho tôi biết với. Nếu có thể được thì cho tôi biết đại gia và người đẹp sẽ làm gì ở đó luôn.

Đang gửi…