lá cải

Dân Trí Luận bàn những cải cách hệ thống tiền tệ quốc tế

·

Cái này có liên quan gì đến tin đồn Việt Nam sắp đổi tiền hay không, có ai cho tôi biết đi, run quá, lớn rồi đừng chơi trò nhát ma như thế hu hu.

Đang gửi…