lá cải

Lao Động Khởi công đúc tượng cặp trâu vàng nặng 3,5 tấn ở Hồ Tây

·

Trâu vàng ở hồ Tây, ba ba vàng ở hồ Hoàn Kiếm, quạt vàng hoặc mít vàng ở hồ Xuân Hương...

Đang gửi…