lá cải

VTC Hằng Nguyễn chưa từng gặp Sơn Tùng trước khi nude

·

Vậy chị thích người ta gắn chị với danh hiệu nào? - Tôi nghĩ danh hiệu đâu có quan trọng bằng hiệu quả công việc. Hãy cứ gọi tôi là top model Hằng Nguyễn. - Tôi ú ớ mất cả tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm ra lời bình nào xác đáng. "Ngu si dốt nát" thì nặng quá mà "trơ trẽn" lại nhẹ quá. Thế mới biết tiếng Việt không phong phú như ta vẫn tưởng.

Đang gửi…