lá cải

Phụ Nữ Today Cậu nhỏ bỗng dưng cong veo, bắn nước tung tóe

·

Tôi vẫn thường chế nhạo các bạn nhà báo lá cải Việt Nam về khả năng dùng từ, nhưng giờ thì tôi nhận ra tôi đã sai rồi, các bạn dùng từ rất là kinh điển, tôi xin tế sống.

Đang gửi…