lá cải

Phụ Nữ Today Trẻ hay già có sao, miễn là... đàn ông!

·

Khi ngồi với nhau phụ nữ chúng tôi nói chuyện gì? Chúng tôi nói chuyện đàn ông - Các độc giả nữ - nếu có chút rảnh rỗi giữa những cuộc nói chuyện đàn ông - vào xác minh hộ với.

Đang gửi…