lá cải

VnExpress Hoàng Thùy Linh muốn giống Britney Spears

·

Britney Spears thì không biết, nhưng Paris Hilton thì rất có triển vọng.

Đang gửi…