lá cải

Người Đưa Tin Nghị sĩ đánh nhau trong Quốc hội Ukraine

·

Rút kinh nghiệm vụ này, các cử tri chúng ta nên cân nhắc kĩ trước khi bầu cho ứng viên là võ sư, cầu thủ...

Đang gửi…