lá cải

Phụ Nữ Today Đoán chuyện hôn nhân của Hoàng tử William theo Âm Dương

·

Cái tít này làm tôi nhớ đến một thằng bạn ở đại học. Ngày đầu tiên, thầy hỏi: Em tên gì? - Dạ em tên Dương. - Cái gì Dương? - Dạ Cường Dương...

Đang gửi…