lá cải

2sao Bình Minh và Lê Kiều Như làm bác sĩ chữa bệnh tâm thần

·

"Các anh tưởng mình điên à? Tưởng mình ngon à? Nhìn đây, hai đứa này mới là tâm thần đẳng cấp này! Thấy nhục nhã chưa? Thôi hết điên giùm cái!"

Đang gửi…