lá cải

Phụ Nữ Today Thương Thủy Tiên, khán giả quay lưng Thu Minh

·

Và tất nhiên: Thu Minh nhảy khán giả muốn lên sân khấu để vặt lông.

Đang gửi…