lá cải

Người Đưa Tin Chết oan vì xài điện thoại nhái Trung Quốc

·

Oan ức cái nỗi gì? Hả? HẢ???

Đang gửi…