lá cải

Tin Tức Online Pax Thiên Jolie - duyên trời dệt từ nước mắt

·

Cùng ngày, trên thời báo New York, Brad Pitt và Angelina tuyên bố không bao giờ nhận con nuôi người Việt Nam nữa. "Ruồi bu nhiều quá", hai người tâm sự.

Đang gửi…