lá cải

Megafun Ngỡ ngàng mối quan hệ họ hàng của Minh tinh Hollywood

·

Angelina Jolie và Hilary Clinton là chị em họ đời thứ 9, Britney Spears chính là em họ 17 đời của Hoàng tử Albert ở Monaco, Madonna và Ellen Degeneres có chung cụ cố từ trước đó 11 đời - Thế này thì tôi và bà là họ hàng luôn à? Nhục nhã quá! Đời ơi là đời!

Đang gửi…