lá cải

Phụ Nữ Today Kính thưa tất cả đàn ông, hãy để chúng tôi tôn trọng các anh!

·

Kính thưa Phụ Nữ Today, chúng tôi không cần cái thể loại như các chị tôn trọng!

nhằm lúc 18:18 ngày 23/12/11, thanh rằng:

Từ "đê tiện" đặc biệt phù hợp để vinh danh phunutoday

nhằm lúc 0:10 ngày 18/7/12, A Lúy rằng:

Bằng cách chúng tôi dạy các ông về những kỹ năng sex mà chung tôi học được từ phương tây. Thật đấy, lạy các quý ông khả kính hãy để cho chị em chung tôi được tôn trọng quý ngài. Dịch vụ thọ đường năm đó thắng lợi.
Đang gửi…