lá cải

Vietnamnet Thảm họa phát ngôn của nhan sắc Việt

·

Đề nghị báo chí đừng dùng từ "thảm họa" nữa, vì hai lí do. Thứ nhất, xài nhiều hóa nhàm. Thứ hai, bạn bè quốc tế dễ nghĩ rằng nước ta chỉ toàn thảm họa. Mặc dù đúng là vậy thật.

Đang gửi…