lá cải

Vietnamnet Cuộc đời cay đắng của một "bóng lộ"

·

Sao không đặt luôn là "Cuộc đời bỏng rát" cho nó gợi hơn?

Đang gửi…