lá cải

Kiến Thức Xe buýt mất phanh đâm thẳng vào người chờ đèn xanh

·

Hay còn gọi là "Muốn sống thì không chờ đợi".

Đang gửi…