lá cải

Vietnamnet Thủy Tiên gợi cảm, mặc áo mà như... không mặc

·

Với cái mắt của ông thì dễ phải mặc ba đờ suy, bên ngoài quàng thêm áo tơi, đầu đội nón lá, chân mang ủng dọn chuồng.

Đang gửi…