lá cải

2sao Ngọc Diệp hoảng sợ dục vọng của Dustin Nguyễn

·

Ngọc Diệp đừng sợ, Dustin Nguyễn cũng không có mấy dục vọng đâu, tụi nhà báo nó bô bô thế thôi, chắc bị dẻo nên lại ganh tị đấy mà.

Đang gửi…