lá cải

Kiến Thức "Tôi phát hiện ra chồng mình là người đồng tính..."

·

Đồng tính là hiện tượng sinh học có thật, nạn nhân trớ trêu của tạo hóa - Tôi nghĩ đồng tính không phải nạn nhân, họ cũng bình thường như tất cả mọi người, ông ạ. Có ông mới là trớ trêu của tạo hóa ấy.

Đang gửi…