lá cải

Lao Động Đàm Vĩnh Hưng “xua bão” ở Hà Nội

·

Hèn gì hôm qua ở Sài Gòn mưa lớn, gió giật, cây cối ngã bổ chỏng khắp nơi!

Đang gửi…