lá cải

Gia Đình Rock Việt cần bùng nổ mạnh mẽ hơn

·

Không cần đâu anh ơi, bùng nổ chỉ là hình thức thôi, chỉ có tâm hồn là vĩnh cửu.

Đang gửi…