lá cải

Phụ Nữ Net Diễm My e lệ trước hot boy Anh Quốc

·

Tôi thú thật là tôi bị lừa. Click vào xem mấy tấm hình mà cứ nghĩ "ủa Anh Quốc gì mà da vàng khè vậy?", một hồi mới nhận ra mình thiếu kiến thức. Thì ra anh hot boy đó ảnh tên là Quốc...

Đang gửi…