lá cải

Kiến Thức Trung Quốc: Kinh hoàng buôn bán thi thể thai nhi làm thuốc

·

Có hai chữ "Trung Quốc" là đủ rồi mà, sao phải thêm "kinh hoàng" vào chi cho nó dài dòng vậy?

Đang gửi…