lá cải

Dân Trí Treo cổ chết sau khi uống hết nửa lít rượu

·

Treo cổ chết khi mần xong lít rượu / Lòng khỏe nhẹ, anh dân quê sung sướng / Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành / Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh / Vui nhẹ đến trên môi cười hi vọng.

Đang gửi…