lá cải

Dân Trí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nói về tình trạng quá tải ở trường mầm non

·

Sau khi xem bài báo dài ngoằng, tôi dám khẳng định đây không phải là "nói" mà chắc chắn là "đọc". Nói là phải thế này kia: "Quá tải ở trường mầm non là bình thường thôi", đại để vậy.

Đang gửi…