lá cải

VnExpress Trung Quốc lại 'khoe' ảnh máy bay tàng hình

·

Tôi cũng có một phi đội máy bay tàng hình đây, mời các bạn cùng xem và bình luận:

Đang gửi…