lá cải

Người Đưa Tin Thầy giáo bị đánh trọng thương vì nghi ăn trộm chó

·

Đọc xong tin này, tôi hét vào mặt thằng con: Làm gì thì làm, ở cái xứ này tao cấm mày thứ nhất đi làm thầy giáo, thứ hai đi ăn trộm chó!

Đang gửi…