lá cải

Dân Việt Hoảng hồn với hình ảnh trắng toát của Châu Tấn

·

Cũng là phim ma, mà ở Trung Quốc mới nhìn cái tạo hình ở phim trường người ta đã hoảng hồn, còn ở ta thì ra rạp xem toàn thấy anh em cười khà khà.

Đang gửi…