lá cải

Phụ Nữ Today Xem tàu chiến Nga xơi tái cướp biển

·

Tít cũ là "Tàu chiến hiện đại nhất Nga chống cướp biển Somali", nhưng có lẽ thấy không đủ ngu, nên...

Đang gửi…