lá cải

Giáo Dục Lộ clip nóng nghi của sinh viên Lạng Sơn

·

Hoan hô báo Giáo Dục đã đưa vụ việc khả ố này ra ánh sáng, giúp bạn đọc được mở mang tầm mắt. Có điều tôi hơi thắc mắc: tại sao lại cần đến hai phóng viên Hữu Sơn - Minh Ánh cho bài này? Chỉ e có người liên tưởng rồi hiểu lầm...

Đang gửi…