lá cải

Dân Việt "Khát vọng Thăng Long" dự Oscar 2012: Thi cho... vui?

·
Đúng rồi, để mua vui cho giám khảo, kiểu như "Hố hố, phim gì thế này?"
Đang gửi…