lá cải

Zing News 'Se7en cũng chỉ nổi như Cao Thái Sơn mà thôi'

·

Tức là... như cục phân bò?

Đang gửi…