lá cải

VnExpress 'Các nước trong khu vực đều đã hạn chế xe cá nhân'

·

Tụi nó có tàu điện ngầm ông ạ. Xe buýt của nó không ép người ông ạ. Lơ xe buýt của nó cũng không có đánh người ông ạ. Đường nó không bị thủng lỗ ông ạ. Lạy ông ạ.

Đang gửi…