lá cải

Người Đưa Tin Nữ sinh cấp 3 đang đến trường thì bị cướp

·

Bức ảnh được chú thích như sau: Gã xe ôm đ"ạo chích". Tôi chỉ còn biết thốt lên: Cái đờ!

Đang gửi…