lá cải

Giáo Dục Van xin kẻ cắp trên xe bus: ‘Khi các nghĩa sĩ ở vào thế yếu’

·

Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân; Cây hương nghĩa sĩ thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ.

Đang gửi…