lá cải

Người Đưa Tin Phẫn uất cháu bé bị anh trai ông nội hiếp dâm

·

Ông là anh trai ông nội mà lại khốn nạn thế à? - Hỗn! Sao mày lại nói ông nội mày như thế? - Ông nội cái hạng gì ông, ông chỉ là anh của ông nội thôi, nhé, con lơn!

Đang gửi…