lá cải

Dân Trí Đánh vợ vì không nhấn nút “Like” trên Facebook

·

Thật hồ đồ! Biết đâu ngay lúc ấy cô vợ đang đi du lịch Việt Nam thì sao?

Đang gửi…