lá cải

Tin Tức Online Văn Mai Hương có thực sự thân thiện?

·

Không, cô này không hề thân thiện chút nào. Nếu thân thiện thì cô đã cười hô hố, vỗ vai bắt tay những người đang dồn hết tâm huyết chụp ảnh viết bài lăng xê cô, đại để "Hoảng hồn Văn Mai Hương trang điểm chưa xong" "Thảng thốt Văn Mai Hương nude hoàn toàn xương quai xanh và cần cổ"...

Đang gửi…