lá cải

Gia Đình Chọn trang phục để "tốt khoe, xấu che"

·

Nếu làm đúng theo phương châm này thì khối người trong showbiz chúng ta chỉ còn nước trùm bao bố.

Đang gửi…