lá cải

VnExpress Hot girl tuổi teen vui đùa trong nắng

·

Bài này làm tôi liên tưởng đến câu lô tô "Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa, tóc em thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa... Thiếu Lâm, là con số Không Năm, cờ ra con mấy con mấy cờ ra, con gì ra đây..."

Đang gửi…