lá cải

Dân Trí Choáng với ăn mày sống trong căn hộ 73 tỷ đồng

·

Ông từng tới thăm Cuba để tặng quà cho các người có hoàn cảnh khó khăn và ông cũng đã gặp Chủ tịch Fidel Castro. - Tụi tư bản Mẽo chết tiệt không từ bỏ thủ đoạn nào để làm xấu mặt Cuba!

Đang gửi…